Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hitchhike stopovat
hitchhike autostop
hitchhiker stopař
hitchhiker stopařka
hitchhiking stopování
hitchhiking autostop
hitching stopování
hitching kulhání
hither sem
hitherto až dosud
hitherto dosud
hits hity
hits bije
hittable zasažitelný
hitter dobrý pálkař
hitting zasahující
hitting zasahování
hitting narážení
hitting narážející
Hittite chetitština
Hittite Chetit
Hittite chetitský
Hittite Chetita
hive úl
hives kopřivka
hives úly
HLPS Hot Liquid Process Simulator
HLV Hasta La Vista
HLVB Hasta La Vista
HM hmota
HMFIC Head Mother F---er In Charge
HMFWRIC Head Mother F---er What aRe In Charge
hmm hmm
HMT/D Helmet-Mounted Tracker and Display
ho hola!
ho hej!
ho ho
Ho Chi Minh City Ho-Či-minovo město
Hoagland Hoagland
hoar jinovatka
hoard hromadit
hoarder hrabivec
hoarder chamtivec
hoarding hromadění
hoarding spree nákupní horečka
hoards hromady
hoards hromadí
hoarfrost jíní
hoarfrost jinovatka
hoariness šedivost
hoariness starobylost
hoariness bělovlasost
hoarse ochraptělý
hoarse chraptět
hoarse chraplavý
hoarsely chraplavě
hoarseness ochraptělost
hoarseness chrapot
hoary starobylý
hoax kachna
hoax falešná zpráva
hoax podvodně nabytá věc
hoax švindl
hoax podvod
hoax vystřelit si
hoax namluvit
hoax napálit
hoaxer šprýmař
hoaxes podvody
hoaxes falešné zprávy
hob zlá víla
hob plotna
HOBA High Off-Boresight Angle
Hobart Hobart
hobbies koníčky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy