Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hogback kozí hřbet
hogger sekačka
hogging chamtivé braní
hoggish svinský
hoggishness žravost
hoggishness hltavost
hoggishness hltounství
hogs vepři
hogshead dutá míra
hogshead 238
hogwash šlichta
hogwash bezduché kecy
hogwash plané žvásty
hogweed bolševník
hoi polloi plebs
hoi polloi obyčejný lid
hoist zvednout
hoist zvednutí
hoist zdvižení
hoist zdvihnout
hoist kladkostroj
hoity-toity zpupný
hoity-toity nafoukaný
hoke přehrávat
hokey sentimentální
hokum švindl
hokum podvod
hokum nesmysl
Holarktic Realm holarktická rostlinná říše
Holbrook Holbrook
Holcomb Holcomb
hold zadržovat
hold uchovávat
hold pořádat
hold úchytka
hold uchopení
hold sevření
hold obsahovat
hold držení
hold hold/held/held
hold postavení
hold podržet
hold udržovat
hold udržet
hold držet
hold činit
hold vytrvat
hold věřit
hold domnívat se
hold zadržet
hold a meeting mít schůzi
hold back zadržovat
hold back zadržet
hold down utlačovat
hold down omezovat
hold down udržet si zaměstnání
hold fast držet pevně
hold firm neustupovat
hold ground neustoupit
hold in krotit
hold in kontrolovat
hold it počkej
hold off zpozdit
hold off zdržovat
hold off odsunout
hold off odložit
hold off odkládat
hold on vytrvat
hold on přidržet
hold on počkat
hold one s ground neustoupit
hold one s own trvat na svém
hold open zachovat neobsazené
hold out vydržet
hold the line uhájit kurz

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy