Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hold up vydržet
hold up zadržet
hold up podporovat
hold water nepropouštět vodu
hold water být nepromokavý
hold your horses kroť se!
hold! zadrž!
hold! drž!
hold-out průtah
hold-over rest
hold-over zbytek
hold-over přežitek
hold-up přepadení
holdable přechovávatelný
holdable držitelný
holdall brašna
holdback zachování
holder majitel
holder držák
holder držadlo
holder držitel
holders držitelé
holding držba (cenných papírů)
holding držba
holding vlastnictví
holding držení
holding drže
holding company holdingová společnost
holding company holdingová společnos
holdings holdingové organizace
holdout průtah
holds drží
holdup přepadení
holdup zpoždění
holdup zdržení
hole otvor
hole jamka
hole jáma
hole díra
hole držka
hole klapačka
hole těžká situace
hole up zalézt
hole-in-one golfový zásah napoprvé
holes díry
holey děravý
holiday rekreační
holiday rekreace
holiday trávit dovolenou
holiday prázdninový
holiday svátek
holiday prázdniny
holiday dovolená
holidaymaker rekreant
holidays prázdniny
holidays svátky
holier děravější
holiest nejposvátnější
holiness svatost
holism holismus
holistic holistický
holistically holisticky
holla hola
Holland Holland
Holland Holandsko
hollandaise sauce holandská majonéza
Hollander Hollander
holler křičet
hollering řvaní
Hollingsworth Hollingsworth
Hollister Hollister
hollow dutina
hollow vyhloubit
hollow prázdný
hollow vykotlaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy