Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hollow hloubit
hollow dutý
hollow klamný
hollow falešný
hollow out vyhloubit
hollow out vydlabat
hollow-eyed s vpadlýma očima
hollow-eyed vpadlých očí
Holloway Holloway
hollowly dutě
hollowness prázdnota
hollowness dutost
hollows dutiny
holly cesmína
hollyhock rose vraneček
Hollywood hollywoodský
Hollywood Hollywood
Hollywood Hollywood
Holm Holm
Holman Holman
Holmes Holmes
holmium holmium
holocaust vyhlazení
holocaust masakr
holocaust holocaust
hologram hologram
holograph rukopisný dokument
holographic holografický
holography holografie
holomiktic reservoir holomiktická nádrž
holophytic nutrition holofytická výživa
holotype holotyp
holozoic nutrition holozoická výživa
holp pomohl
Holst Holst
Holstein Holstein
holster pouzdro na pistoli
holt houština
holt lesík
holy svatý
Holy Communion svaté přijímání
holy cow ježkovy oči
Holy Ghost Duch svatý
Holy Grail svatý Grál
Holy Land Svatá země
holy Moses proboha!
holy orders řehole
Holy Roman Empire Svatá říše římská
Holy See Svatý Stolec
Holy Spirit Duch svatý
holy water svěcená voda
Holy Week velikonoční týden
Holy Writ Písmo svaté
Holyoke Holyoke
Holzman Holzman
Hom Hom
homage pocta
hombre člověk
hombre muž
homburg plstěný klobouk
home vlastní dům
home rodný
home rodina
home domácnost
home domovina
home domů
home domov
home doma
home dům
home domácí
home base domácí základna
home computer domácí počítač
home country vlast
home market vnitřní trh
home market domácí trh

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy