Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abate slábnout
abate skoncovat s
abate rušit
abate poskytovat slevu
abate polevit
abate odečítat
abated zrušil
abated zmírnil
abated zmenšoval
abated zastavil
abated ustával
abated snížil
abated slábl
abated rušil
abated polevil
abatement zmenšení
abatement snížení
abatement odečet
abatement zrušení
abatement zmírnění
abatement zastavení
abatement úleva
abatement srážka
abatement snížení
abatement sleva
abatement rabat
abatement potírání
abatement of a nuisance potírání zlořádů
abatements zmírnění
abatements povolení
abatements zrušení
abating polevující
abatis záseky
abattoir jatky
abaxial nesouosý
abbacy opatství
abbatial opatský
abbatial abatyšský
abbe abbé
abbess abatyše
abbey opatství
abbey budova opatství
abbeys budovy opatství
abbot opat
abbots opati
Abbott Abbott
abbrevation zkratka
abbrevation zkrácení
abbreviate zkrátit
abbreviate zkracovat
abbreviate zestručnit
abbreviated zkrácený
abbreviating zkracující
abbreviating zkracujíc
abbreviation zkrácení
abbreviation zkratka
abbreviations zkratky
abc abecední
ABC abeceda
ABC s abeceda
abcoulomb coulomb
ABD All But Dissertation
abdicate abdikovat
abdicated abdikoval
abdicated vzdal se funkce
abdication abdikace
abdication odstoupení z funkce
abdomen zadeček
abdomen břicho
abdomens břicha
abdominal břišní
abdominal abdominální
abdominal aorta břišní aorta
abdominal cavity břišní dutina
abdominal delivery porod císařským řezem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy