Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
anthem hymna
anthems hymny
anther tyčinka
anthill mraveniště
anthologies výběr
anthologies antologie
anthologise zahrnout do antologie
anthologize zahrnout do antologie
anthology soubor
anthology antologie
Anthony Antonín
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthraquinone antrachinon
anthrax sněť slezinná
anthrax antrax
anthropic týkající se vývoje člověka
anthropic antropogenetický
anthropic influence antropický vliv
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropocentric antropocentrický
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropogenic antropogenní
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropoid lidoop
anthropoid andropoidní
anthropological antropologický
anthropologist antropolog
anthropologists antropologové
anthropology antropologie
anthropometric antropometrický
anthropometry antropometrie
anthropomorphic antropomorfní
anthropomorphism antropomorfizmus
anthropomorphize antropomorfizovat
anthropomorphous antropomorfní
anthropophagous kanibalský
anthropophagy kanibalismus
anthropophilic organism antropofilní organismus
anthropophyte antropofyt
anthroposphere antroposféra
anti anti
anti proti
anti-abortion bojující proti potratům
anti-acid antacid
anti-aircraft protiletecký
anti-aircraft protivzdušný
anti-American protiamerický
anti-clockwise levotočivý
anti-dumping antidumpingový
anti-fascist antifašista
anti-government protivládní
anti-gravity antigravitace
anti-gravity antigravitační
anti-hero antihrdina
anti-imperialistic protiimperialistický
anti-inflammatory protizánětlivý
anti-inflationary antiinflační
anti-inflationary measures antiinflační opatření
anti-nuclear protinukleární
anti-personnel používaný proti osobám
anti-racist protirasistický
anti-Semite antisemita
anti-Semitic antisemitský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy