Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
home office domácí kancelář
home plate domácí meta
home row výchozí poloha
home rule autonomie
home run oběh domů
home town rodné město
home town rodiště
home town domovské město
home trade domácí obchod
home video domácí video
home-baked doma pečený
home-brew domácí pivo
home-grown pěstovaný doma
home-made domácí
homebody pecivál
homeboy krajan
homebrew domácí pivo
homebrew domácí
homecoming příchod domů
homecoming návrat domů
homegrown tuzemský
homegrown pěstovaný doma
homegrown domácí
homeland vlast
homelands vlasti
homeless bezdomovec
homeless bezdomovci
homeless bez domova
homelessness bezdomovectví
homelike domácí
homeliness obyčejnost
homeliness jednoduchost
homely všední
homely útulný
homely jednoduchý
homemade vlastnoruční
homemade podomácku vyrobený
homemaker hospodyňka
homemaker hospodyně
homemaking vedení domácnosti
homeomorphism homeomorfizmus
homeopath homeopat
homeopathic homeopatický
homeopathy homeopatie
homeostasis homeostáze
homeostatic homeostatický
homeostatic system homeostatický systém
homeowner vlastník domu
homepage domovská stránka
Homer Homér
Homeric homérovský
homes domovy
homesick nostalgický
homesick tesknící po domově
homesickness nostalgie
homesickness stesk po domově
homespun upřímný
homestead usedlost
homestead statek
homesteader osadník
homesteading přidělování půdy novousedlíkům
hometown rodné město
homeward směřující k domovu
homeward-bound nasměrovaný k domovu
homework úkoly
homework úkol
homework domácí příprava
homework domácí úloha
homework domácí úkol
homey útulný
homicidal vražedný
homicidal vraždící
homicide zabití
homicide vražda
homie krajan

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy