Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hooligan chuligán
hooliganism chuligánství
hooligans chuligáni
hoop obruč na sud
hoop objímka
hoop obruč
hooper bednář
hoopla frmol
hoopoe dudek
hoops obruče
hoops pásová ocel
hoopskirt krinolína
hooray hurá
hoosegow vězení
Hoosier Hoosier
hoot zatroubit
hoot zatroubení
hoot houkat
hootenanny tentononc
hooter siréna
hoover luxovat
hoover vysavač
Hoover Hoover
hooves kopyta
hop poskakovat
hop skákat
hop chmel
hop field chmelnice
hop garden chmelnice
hop vine chmel
hop-field chmelnice
hop-garden chmelnice
hope věřit
hope mít naději
hope doufání
hope doufat
hope naděje
hoped doufal
hoped očekávaný
hoped-for očekávaný
hopeful plný naděje
hopeful nadějný
hopefully optimisticky
hopefully nadějně
hopefulness nadějnost
hopeless zoufalý
hopeless beznadějný
hopelessly beznadějně
hopelessness zoufalství
hopelessness skleslost
hopes naděje
hoping doufání
hoping doufající
hoping doufajíce
Hopkins Hopkins
hopper násypka
hopping poskakování
hopping hopsání
hops chmel
Horace Horace
horde horda
hordes hordy
horehound jablečník obecný
horizon obzor
horizons horizonty
horizontal vodorovný
horizontal horizontální
horizontal drainage horizontální drenáž
horizontal landscape relation horizontální vazba krajiny
horizontal merger horizontální splynutí (fúze)
horizontally horizontálně
horizontally vodorovně
hormonal hormonální
hormonally hormonálně
hormone hormon

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy