Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
anti-Semitism antisemismus
anti-Semitism antisemitismus
anti-social protispolečenský
anti-trust bills protitrustové zákony
antiabortion bojující proti potratům
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiacid antacid
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antialiasing vyhlazování hran
antibacterial antibakteriální
antiballistic missile protibalistická raketa
antibiotic antibiotikum
antibiotic antibiotický
antibiotics antibiotika
antibodies protilátky
antibody protilátka
antic groteskní
antic fraška
antic šašek
anticancer protirakovinný
Antichrist antikrist
anticipant očekávající
anticipate předvídat
anticipate anticipovat
anticipate předvídat
anticipate očekávat
anticipate předejít
anticipated předpokládaný
anticipated očekávaný
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipates tuší
anticipates předvídá
anticipates očekává
anticipates anticipuje
anticipating tušení
anticipating očekávání
anticipation anticipace
anticipation očekávání
anticipative očekávající
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
anticlimax vystřízlivění
anticlimax rozčarování
anticline antiklinála
anticlockwise proti směru hodinových ručiček
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
anticoincident neshodný
anticoincident nesouhlasný
anticommunist protikomunistický
anticommunist antikomunista
anticompetitive protikonkurenční
antics šaškoviny
antics antika
anticyclone anticyklóna
anticyclone tlaková výše
anticyclonic anticyklování
antidemocratic protidemokratický
antidepressant antidepresivum
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antidiuretic antidiuretický
antidotal antitoxický
antidote protilék
antidote protijed
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
antierosion dike protierozní hrázka
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antierosion system protierozní soustava

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy