Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hovercraft vznášedlo
hovered vznášel
hovered váhal
hoverer váhavec
hovering vznášení
hovering plachtění
how jak
how jak
how are you jak se máte
how are you jak se máš
how are you? jak se máte?
how are you? jak se máš?
how are you? jak se vám daří
how are you? jak se vede?
how come jak to
how come pročpak
how do you do jak se máte
how long jak dlouho
how many kolik
how much kolik
How much does it cost? Kolik to stojí?
How much is it? Kolik to stojí?
how-manyeth kolikátý
how-to příručkový
how-to jak to udělat
Howard Howard
howbeit nicméně
howbeit
howdy ahoj
Howe Howe
Howell Howell
however
however jakkoli
however leč
however nicméně
however ale
however však
however avšak
howgh tečka
howitzer houfnice
howl řev
howl zavýt
howl výt
howl zavytí
howler kiks
howlers chyby
howling skučivý
howling pustý
howling kvílivý
hows objímá
howsoever jakkoli
hoy hej!
hoya voskovka
hoyden uličnice
hoydenish uličnický
hoydenish rozpustilý
hoydenism uličnictví
Hoyle Hoyle
Hoyt Hoyt
hp koňská síla
HP Home Page
HP-MSOGS High Performance-Molecular Sieve Oxygen Generation System
HPC High Pressure Compressor
HPD rozdíl v cenách domů
HPM metoda hedonického hodnocení
HPM High Power Microwave
HPSLT High Power Semiconductor Laser Technology
HPT High Pressure Turbine
hrdina eposů Ílias a Odyssea) Odyssey Odyssea
HRH Jeho Královská Výsost
HSAL High Speed Algebraic Logic
HSC Human Systems Center
HSI Hyperspectral Imaging
HSIK How Should I Know
HSP Highly Sensitive Person

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy