Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Hugh Hugo
Hugh Hugh
Hughes Hughes
Hugo Hugo
huh citoslovce překvapení
huh he
hula hula hula
hula-hula hula hula
hulk vrak
hulk kolos
hulk hromotluk
hulking mohutný
hulky ohromný
hulky neotesaný
hull trup
hull lusk
hull slupka
hull oloupat
hull trup lodi
hullabaloo povyk
hullo ahoj
hum mumlat
hum bzučet
hum hučení
hum hučet
hum broukat
human člověk
human lidský
human being lidská bytost
human capital lidský kapitál
human development index index vývoje lidstva
human equivalent dose ekvivalentní dávka pro člověka
human health risk riziko ohrožení lidského zdraví
human nature lidská povaha
human race lidská rasa
human resources personální
human resources lidské zdroje
human rights lidská práva
humane lidský
humane humánní
humane humanitní
humanely lidsky
humaneness lidskost
humaneness humánnost
humanise zlidštit
humanise humanizovat
humanised zlidštil
humanised humanizoval
humanism humanismus
humanism lidskost
humanist humanista
humanistic humanistický
humanitarian humanitární
humanitarianism humanitářství
humanities humánnosti
humanities humanity
humanity lidství
humanity humanita
humanity lidskost
humanity lidstvo
humanization zušlechtění
humanization humanizace
humanize zlidštit
humanize humanizovat
humanized zlidštil
humanized humanizoval
humankind lidstvo
humanlike podobný člověku
humanly lidsky
humanness lidskost
humanness humánnost
humanoid lidský
humanoid humanoidní
humanoids humanoidy
humans lidé

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy