Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
humble ponížit
humble pokořit
humble pokorný
humble ponížený
humble skromný
humblebee čmelák
humbleness skromnost
humbleness pokora
humbler skromnější
humblest nejskromnější
humbly skromně
Humboldt okres v USA
humbug podvod
humbug klam
humbug humbuk
humdinger kadet
humdinger eso
humdinger sekáč
humdrum nudný
humdrum jednotvárný
humdrum fádní
Hume Hume
humectant zvlhčující
humectant smáčedlo
humeral pažní
humerus kost pažní
humic humusový
humid humidní
humid vlhký
humidification zvlhčování
humidification navlhčování
humidifier zvlhčovač
humidify zvlhčit
humidify navlhčit
humidity vlhkost
humification humifikace
humiliate pokořit
humiliate ponížit
humiliated pokořený
humiliated ponížený
humiliating ponižující
humiliatingly ponižujícím způsobem
humiliation ponížení
humiliation ponižování
humility skromnost
humility pokora
HUMINT Human Intelligence
Hummel Hummel
hummer humr
humming hučení
hummingbird kolibřík
hummock pahorek
hummock kopeček
hummocky pahorkatý
hummocky kopcovitý
hummus hummus
humongous obrovský
humor žert
humor vtip
humor humor
humoral humorální
humorist humorista
humorous směšný
humorous humorný
humorously humorně
humorousness komičnost
humorousness humornost
humour nálada
humour humor
humourist humorista
humourless vážný
humourless bez smyslu pro humor
hump hrb
hump vyvýšenina
hump hrbol

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy