Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hump vulgárně souložit
hump vyprazdňovat
hump pumpovat
humpback hrbáč
humpbacked hrbatý
Humphrey Humphrey
Humpty Dumpty postavička ve tvaru vejce z dětské říkanky
humus humus
Hun Hun
hunch tušení
hunch předtucha
hunchback hrbáč
hunchbacked hrbatý
hunched shrbený
hundred stovka
hundred sto
hundred-crown note stovka
hundred-crown note stokoruna
hundredfold stonásobný
hundredfold stonásobně
hundredfold stokrát
hundreds set
hundreds stovky
hundredth setina
hundredth stý
hundredweight jednotka hmotnosti
hung visel
hung hang/hung/hung
hung up posedlý
hung-over mající kocovinu
Hungarian Maďarština
Hungarian Maďar
Hungarian Maďarka
Hungarian uherský
Hungarian maďarsky
Hungarian language maďarština
Hungarian salami uherský salám
Hungary Uhersko
Hungary Maďarsko
Hungary Uhry
hunger hladovět
hunger hlad
hunger strike hladovka
hungover mající kocovinu
hungrier hladovější
hungrily hladově
hungry dychtivý
hungry lačný
hunk fešák
hunk skýva
hunk flák
hunk špalek
hunk kus
hunker dřepnout si
hunker down připravit se
hunker down dřepnout si
hunkered down schoulený
hunkered down schovaný
hunks kusy
hunks fešáci
hunky svalnatý
hunky-dory prima
hunky-dory fajn
hunt lov
hunt lovit
hunt hon
hunt down uštvat
hunt down ulovit
hunt down dostihnout
hunt down chytit
hunt out vypátrat
hunted ulovený
hunted stíhaný
hunted pronásledovaný
hunted lovený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy