Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hunter myslivec
hunter lovec
hunter-gatherer lovec a sběrač
hunters lovci
hunting lov
Huntington Huntington
Huntington Beach město - Spojené státy americké
Huntley Huntley
huntress lovkyně
hunts loví
huntsman myslivec
huntsman lovec
huntsmen lovci
Huntsville město - Spojené státy americké
Hurd Hurd
hurdle překážka
hurdler překážkář
hurdles překážky
hurdy-gurdy kolovrátek
hurdy-gurdy flašinet
hurl vrh
hurl mrštit
hurl vrhnout
hurled vymrštěný
hurler vrhač
hurler metač
hurler házeč
hurling vrhání
hurling hurling
hurly burly lomoz
hurly-burly lomoz
Huron Huron
hurrah nazdar
hurrah hurá
hurray hurá
hurricane vichřice
hurricane uragán
hurricane orkán
hurricane hurikán
hurried uspěchaný
hurried spěšný
hurried chvatný
hurriedly uspěchaně
hurriedly spěšně
hurriedness uspěchanost
hurriedness spěch
hurry spěchat
hurry pospíchat
hurry up zrychlit
hurry up uspíšit
hurry up popohnat
hurry up dělej!
hurrying pospíchající
hurrying smýkání
hurrying vlečení
hurrying posunování
Hurst Hurst
hurt ublížit
hurt poranit
hurt hurt/hurt/hurt
hurt poškodit
hurt ranit
hurt zranit
hurt příkoří
hurt bolet
hurtful škodlivý
hurtful bolestivý
hurtful bolestný
hurtfulness škodlivost
hurtfulness bolestivost
hurting zraňující
hurtle hnát se
hurtling valení
hurtling svištění
hurtling řícení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy