Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hyaline hyalinní
hyalinization zesklovatění
hyalite hyalit
hyaloid hyaloidní
hybrid míšenec
hybrid kříženec
hybrid hybrid
hybridisation křížení
hybridisation hybridizace
hybridization křížení
hybridization hybridizace
hybridize křížit
hybrids hybridy
hydatidosis hydatidóza
Hyde Hyde
Hyde Park park v Londýně
hydra nezmar
hydra hydra
hydrangea hortenzie
hydrangea druh rostliny
hydrant hydrant
hydrate hydratovat
hydrate hydrát
hydrated hydratovaný
hydrated hydratoval
hydration hydratace
hydraulic hydraulický
hydraulic conductivity hydraulická vodivost (půdy)
hydraulic curtain hydraulická clona (vodní hospodářství)
hydraulic dam safety hydraulická bezpečnost hráze
hydraulic load hydraulické zatížení (nádrže)
hydraulic loading hydraulické zatížení (nádrže)
hydraulic mixing hydraulické míchání
hydraulic ram trkač
hydraulic rock parameter hydraulický parametr horniny
hydraulically hydraulicky
hydraulics hydraulika
hydrazine hydrazin
hydric vodíkový
hydride hydrid
hydro vodní elektrárna
hydrobiology hydrobiologie
hydrocarbon uhlovodík
hydrocele hydrokéla
hydrocephalic hydrocefalický
hydrocephalous hydrocefalický
hydrocephalus hydrocefalus
hydrochemical regime hydrochemický režim
hydrochemistry hydrochemie
hydrochloric chlorovodíkový
hydrochloric acid kyselina chlorovodíková
hydrochloride hydrochlorid
hydrocolloid hydrokoloid
hydrodynamic hydrodynamický
hydrodynamics hydrodynamika
hydroecology hydroekologie
hydroelectric hydroelektrický
hydroenergetics hydroenergetika
hydroenergy vodní energie
hydroengineering hydrotechnika
hydrofluoric acid kyselina fluorovodíková
hydrogen vodík
hydrogen bomb vodíková bomba
hydrogen bromide bromovodík
hydrogen chloride chlorovodík
hydrogen cyanide kyanovodík
hydrogen fluoride fluorovodík
hydrogen ion concentration koncentrace vodíkových iontů
hydrogen peroxide peroxid vodíku
hydrogen sulphide sirovodík
hydrogenate hydrogenovat
hydrogenation hydrogenace
hydrogeography hydrogeografie
hydrogeological basin hydrogeologické povodí
hydrogeological catchment hydrogeologické povodí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy