Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hydrogeological insulator hydrogeologický izolátor
hydrogeological map hydrogeologická mapa
hydrogeological protection hydrogeologická ochrana
hydrogeological structure hydrogeologická struktura
hydrogeological watershed hydrogeologická rozvodnice
hydrogeological zone hydrogeologický rajon
hydrogeological zoning hydrogeologická rajonizace
hydrogeology hydrogeologie
hydrogram hydrogram
hydrograph hydrogram
hydrographic hydrografický
hydrographic network hydrografická síť
hydrographical hydrografický
hydrography hydrografie
hydroid vodový
hydrokinetic hydrokinetický
hydrologic dam safety hydrologická bezpečnost hráze
hydrologic series hydrologická řada
hydrological hydrologický
hydrological analogy hydrologická analogie
hydrological balance hydrologická bilance
hydrological cross hydrologický kříž
hydrological cycle hydrologický cyklus
hydrological data hydrologický údaj
hydrological effect hydrologický jev
hydrological element hydrologický prvek
hydrological extraregion hydrologický extravilán
hydrological map hydrologická mapa
hydrological process hydrologický proces
hydrological prognosis hydrologická prognóza
hydrological regime hydrologický režim
hydrological zoning hydrologická rajonizace
hydrology hydrologie
hydrolysis hydrolýza
hydrolyze hydrolyzovat
hydromagnetic hydromagnetický
hydromechanics hydromechanika
hydromelioration hydromeliorace
hydromelioration canal hydromeliorační kanál
hydromelioration network hydromeliorační síť
hydromelioration structure hydromeliorační stavba
hydromelioration system hydromeliorační soustava
hydromelioration system recipient recipient hydromeliorační soustavy
hydromelioration work hydromeliorační dílo
hydrometeorological forecast hydrometeorologická předpověď
hydrometeorological prognosis hydrometeorologická předpověď
hydrometeorology hydrometeorologie
hydrometer hustoměr
hydrometric forecast hydrometrická předpověď
hydrometric prognosis hydrometrická předpověď
hydrometry hydrometrie
hydromorphous soil hydromorfní půda
hydronephrosis hydronefróza
hydropathic vodoléčebný
hydropathy hydroterapie
hydropedology hydropedologie
hydrophilic organism hydrofilní organismus
hydrophily hydrofilie
hydrophobia vzteklina
hydrophobia hydrofobie
hydrophobic hydrofobní
hydrophobic organism hydrofóbní organismus
hydrophoby hydrofóbie
hydrophone hydrofon
hydrophysics hydrofyzika
hydrophyte hydrofyt
hydroplane hydroplán
hydroponically hydroponicky
hydroponics hydroponie
hydropower structure hydroenergetické dílo
hydrosphere hydrosféra
hydrostatic hydrostatický
hydrostatic groundwater pressure hydrostatický tlak podzemní vody
hydrostatics hydrostatika
hydrotechnic structure hydrotechnická stavba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy