Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hydrotherapy hydroterapie
hydrothermal hydrotermální
hydrothorax hydrotorax
hydrotropism hydrotropismus
hydrous vodnatý
hydroxide hydroxid
hydroxyl hydroxyl
hyena hyena
hyetogram hyetogram
hyetograph hyetograf
hygiene hygiena
hygienic hygienický
hygienic water quality criterion hygienické kritérium jakosti vody
hygienical hygienický
hygienically hygienicky
hygienics hygiena
hygienist hygienik
hygrograph hygrograf
hygrometer vlhkoměr
hygrometer hygrometr
hygrophyte hygrofyt
hygroscope vlhkoměr
hygroscope hygroskop
hygroscopic hygroskopický
hygroscopic water hygroskopická voda
Hyman Hyman
hymen hymen
hymen panenská blána
hymenoptera blanokřídlí
hymn chvalozpěv
hymn hymnus
hymnal zpěvník
hymns hymny
hyoid hyoidní
hyoscine skopolamin
hyoscyamine hyosciamin
hypaethral nezastřešený
hype trik
hype švindl
hype reklamní trik
hype fígl
hype přehnané tvrzení
hyped medializovaný
hyped-up vzrušený
hyper hyperaktivní
hyper- hyperaktivní
hyper- nad
hyperacidity překyselení
hyperacidity hyperacidita
hyperactive hyperaktivní
hyperactivity hyperaktivita
hyperadrenalism hyperadrenalismus
hyperbola hyperbola
hyperbole hyperbola
hyperbole přehánění
hyperbole nadsázka
hyperbolic zveličený
hyperbolic hyperbolický
hyperbolize přehánět
hyperbolize zveličovat
hyperboloid hyperboloid
hypercapnia hyperkapnie
hypercarbia hyperkapnie
hypercholesterolaemia hypercholesterolémie
hypercritical hyperkritický
hypercube hyperkostka
hyperfine velmi jemné
hyperglycaemia hyperglykémie
hyperglycemia hyperglykémie
hyperhidrosis hyperhidróza
hyperinflation hyperinflace
hypermarket supermarket
hypermarket hypermarket
hypermedia hypermédia
hypermedia druh multimédií

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy