Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
antifascist antifašista
antifascist protifašistický
antifeeding agent protipožerová látka
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiferromagnetism antiferomagnetismus
antiflood protective structure bezpečnostní protipovodňová stavba
antifreeze nemrznoucí
antifreeze nemrznoucí směs
antifrost irrigation protimrazová závlaha
antifundamentalist proti-fundamentalistický
antifungal proti houbám
antifungal fungicid
antigen antigen
antigenic antigenní
antigenicity antigenita
antigenicity antigennost
antigens antigeny
antiglare antireflexní
antigovernment protivládní
antigravity antigravitace
antigue starožitnost
antihero antihrdina
antihistamine antihistaminikum
antiknock antidetonátor
antilabor protidělnický
antilogarithm antilogaritmus
antilogarithm exponenciální funkce
antimagnetic nezmagnetovatelný
antimagnetic antimagnetický
antimalarial antimalarický
antimatter antihmota
antimicrobial antimikrobiální
antimissile protiraketový
antimonic antimoničný
antimony antimon
antineutrino antineutrino
antineutron antineutron
antinomian antinomista
antinomy rozpor
antinomy protiklad
antinomy antinomie
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
Antioch město v Turecku
antioxidant antioxidant
antiparallel antiparalelní
antiparticle antičástice
antipathetic nepřátelský
antipathetic antipatický
antipathy odpor
antipathy antipatie
antipersonnel protipěchotní
antiperspirant protipotivý
antiperspirant antiperspirant
antiperspirant prostředek proti pocení
antiphon antifona
antiphonal antifonický
antiphonal týkající se antifon
antipodal protinožecký
antipodal protichůdný
antipodal antipodní
antipodal antipodický
antipodal opačný
antipode protinožec
antipode protějšek
antipode antipod
antipode protichůdce
antipodean protinožec
antipodean protější
antipodean antipodní
antipodean týkající se protějšku
antipodes protinožci
antipole protipól
antipollution measures ochrana životního prostředí
antipollution measures ochrana životního prostředí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy