Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hypermetropia dalekozrakost
hypermetropia hypermetropie
hypermetropic hypermetropní
hypermetropic dalekozraký
hypermetropic hypermetropický
hyperopia dalekozrakost
hyperopia hypermetropie
hyperparasite hyperparazit
hyperplane nadrovina
hyperplasia hyperplazie
hypersaprobity hypersaprobita
hypersensitive přecitlivělý
hypersensitiveness přecitlivělost
hypersensitivity přecitlivělost
hypersonic nadzvukový
hyperspace nadprostor
hyperspace hyperprostor
hypersphere nadkoule
hypertension vysoký tlak
hypertension hypertenze
hypertensive hypertenzní
hypertext hypertext
hyperthyroidism hypertyreóza
hypertonic hypertonický
hypertonic solution hypertonický roztok
hypertrophied hypertrofický
hypertrophied zbytnělý
hypertrophy hypertrofie
hypertrophy hypertrofický
hyperventilate vzdychat
hyperventilated vzdychal
hyperventilation vzdychání
hypervitaminosis hypervitaminóza
hypervolaemia hypervolémie
hypha hyfy
hyphema hyféma
hyphen spojovací čárka
hyphen spojovník
hyphenate psát s pomlčkami
hyphenated s pomlčkou
hyphenation dělení slov
hyphenations dělení slov
hyphens spojovníky
hypnagogic hypnotický
hypnogenesis hypnogeneze
hypnosis hypnotický stav
hypnosis hypnóza
hypnotherapy hypnoterapie
hypnotic hypnotický
hypnotically hypnoticky
hypnotise hypnotizovat
hypnotism hypnóza
hypnotist hypnotizér
hypnotize hypnotizovat
hypo málo
hypo-allergenic nepůsobící alergii
hypo-allergenic hypoalergenní
hypoallergenic nepůsobící alergii
hypoallergenic hypoalergenní
hypoblast hypoblast
hypocaust podpodlahové vytápění
hypochlorite chlornan
hypochondria hypochondrie
hypochondriac hypochondr
hypochondriac hypochondrický
hypochondriacal hypochondrický
hypochondriasis hypochondrie
hypocrisy pokrytectví
hypocrite pokrytec
hypocrites pokrytci
hypocritical pokrytecký
hypocritically pokrytecky
hypocycloid hypocykloida
hypodermal hypodermický
hypodermal hypodermální

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy