Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hypodermal podkožní
hypodermal podkožní injekce
hypodermal stříkačka pro podkožní injekce
hypodermic podkožní
hypodermic podkožní injekce
hypodermic stříkačka pro podkožní injekce
hypodermic discharge hypodermický odtok
hypodermic needle injekční stříkačka p
hypodermis podkoží
hypoglossal hypoglosální
hypoglycaemia hypoglykémie
hypoglycaemic hydroglykemický
hypoglycemia hypoglykémie
hypolimnion hypolimnion
hypophosphorous acid kyselina fosforná
hypophysis hypofýza
hypoplasia hypoplazie
hypostatize připisovat materiální existenci
hypotension nízký krevní tlak
hypotension hypotenze
hypotensive hypotenzní
hypotenuse přepona
hypothalamic hypothalamiský
hypothalamus hypothalamus
hypothalamus podhrbolí
hypothecary hypoteční
hypothecate dát jako hypotéku
hypothecation zatížení hypotékou
hypothermia podchlazení
hypothermia hypotermie
hypotheses hypotézy
hypothesis hypotéza
hypothesise předpokládat
hypothesised předpokládaný
hypothesize předpokládat
hypothetic hypotetický
hypothetical hypotetický
hypothetical resources hypotetické zdroje
hypothetically hypoteticky
hypothyroidism hypotyreóza
hypotonic podtlakový
hypotonic solution hypotonický roztok
hypovitaminosis hypovitaminóza
hypovolaemia hypovolémie
hypoxia hypoxie
hypoxia nedostatek kyslíku
hypsometer výškoměr
hypsometer hypsometr
hypsometer barometr
hypsometric line hypsometrická čára
hyssop yzop
hysterectomy hysterektomie
hysterectomy řez dělohou
hysterectomy protětí dělohy
hysteresis hystereze
hysteria hysterie
hysteric hysterka
hysteric hysterický
hysterical hysterický
hysterically neovladatelně
hysterically hystericky
hysterics hysterické záchvaty
hysterotomy řez dělohou
hysterotomy protětí dělohy
HySTP Hypersonic Systems Technology Program
HyTech Hypersonic Technology
Hz Hertz
i i
I
i love
I agree souhlasím
I am Já jsem
I am jsem
I am able můžu
I am able mohu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy