Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ice-free nezamrzající
ice-free bez ledu
ice-hockey hokej
ice-jam ledová zácpa
ice-show lední revue
iceberg ledovec
iceberg lettuce ledový salát
icebox lednička
icebox chladnička
icebreaker ledoborec
iced chlazený
Iceland Island
Icelander Islandaň
Icelander Islanďan
Icelandic islandština
Icelandic islandský
iceman ledař
iceman prodejce ledu
icepack obklad s ledem
iceskating krasobruslení
ichneumon ichneumon
ichor ichor
ichor krev bohů
ichthyologist ichtyolog
ichthyology ichtyologie
ichthyopathology ichtyopatologie
icicle rampouch
icicle střechýl
icicles rampouchy
ICIHICPCL I Can t Imagine How I Could Possibly Care Less
icily ledově
iciness ledovost
icing ledování
icing zakázané uvolnění
icing cukrová poleva
icing poleva
ICNIS Integrated Communication
icon ikona
iconic symbolický
iconic kultovní
iconic ikonický
iconoclasm ikonoklazmus
iconoclasm druh kacířství
iconoclast obrazoborec
iconoclast ikonoklast
iconoclastic ikonoklastický
iconographic ikonografický
iconographical ikonografický
iconography kronika
iconography ikonografie
iconology ikonologie
iconoscope ikonoskop
icons ikony
icosahedra ikosaedr
icosahedra dvacetistěn
icosahedral ikosaedrický
icosahedral dvacetistěnný
icosahedron ikosaedr
icosahedron dvacetistěn
ICOT Isothermal Corrosion Oxidation Test
ICRAF mezinárodní centrum pro výzkum v agro-lesnictví
ICREA mezinárodní dohoda ve vztahu ke komoditám
ICTP Information Collection
ictus iktus
ictus záchvat
ICTYBTIHTKY (I Could Tell You But Then I d Have To Kill You) Mohl bych ti to říci
ICU (Intensive Care Unit) jednotka intenzivní péče
ICU (Intensive Care Unit) JIP
ICUR I see (C) You Are
icy ledový
icy road náledí
id identifikace
ID card identifikační karta
Ida Ida
Idaho Idaho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy