Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
IDAL Integrated Defense Avionics Laboratory
IDASS Intelligence Data Analysis System for Spacecraft
IDD InDeeD
idea názor
idea plán
idea představa
idea nápad
idea myšlenka
idea idea
idea ponětí
ideal ideální
ideal ideál
ideal vzor
ideal rainfall ideální srážka
idealise idealizovat
idealised idealizovaný
idealised idealizoval
idealism idealismus
idealist idealista
idealistic idealistický
idealistically idealisticky
idealists idealisté
ideality ideálnost
idealization idealizace
idealizations idealizace
idealize idealizovat
idealized idealizovaný
idealizes idealizuje
ideally ideálně
ideals ideály
ideas myšlenky
ideas ideje
ideas nápady
ideate představit si
ideation představivost
ideational týkající se představ
idem tentýž
idemnify zajistit
idemnify odškodnit
idemnify nahradit
idempotency idempotentnost
identical totožný
identical stejný
identically shodně
identically identicky
identically stejně
identifiable identifikovatelný
identifiably rozpoznatelně
identification identifikační
identification identifikace
identified určen
identified určený
identified identifikovaný
identified resources identifikované zdroje
identifier identifikátor
identifiers identifikátory
identifies identifikuje
identify identifikovat
identifying identifikující
identities identity
identity shodnost
identity identita
identity totožnost
identity card průkaz
identity card občanský průkaz
identity card legitimace
identity card občanka
identity papers osobní doklady
identity papers doklady
ideogram ideogram
ideograph ideogram
ideographic ideologický
ideographic ideogramatický
ideography ideografie
ideologic ideologický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy