Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ideological ideový
ideological ideologický
ideologically ideologicky
ideologies ideologie
ideologist ideolog
ideologue snílek
ideologue ideolog
ideology ideologie
ides idy
ides dny starořímského kalendáře
IDGAD I Don t Give A Damn
IDGAS I Don t Give A S---
IDGI I Don t Get It
IDHS Intelligence Data Handling System
idiocy pitomost
idiocy idiotství
idiocy hloupost
idiolect idiolekt
idiom idiomatické spojení
idiom idiom
idiomatic idiomatický
idiomatic osobitý
idiomatically idiomaticky
idioms fráze
idioms idiomy
idiopathic spontánní
idiopathic idiopatický
idiopathic charakteristický
idiopathy idiopatie
idiosyncrasy výstřednost
idiosyncrasy přecitlivělost
idiosyncrasy alergie
idiosyncrasy charakteristické chováni
idiosyncratic typický
idiosyncratic osobitý
idiosyncratic charakteristický
idiosyncratically osobitě
idiot blb
idiot debil
idiot pitomec
idiot vůl
idiot idiot
idiot blbec
idiot hlupák
idiotic debilní
idiotic hloupý
idiotic slabomyslný
idiotic idiotský
idiotic pitomý
idiotic blbý
idiotically idiotsky
idiotically hloupě
idiots idioti
idiots blbci
IDK I Don t Know
idle zahálející
idle nepracující
idle neužitečný
idle zahálet
idle zbytečný
idle zahálčivý
idle nečinný
idle nevyužitý
idle běžet naprázdno
idle volnoběh
idle discharge jalový výtok
idle money peníze ležící ladem
idle money nevyužitý kapitál
idle money nevyužité peníze
idleness nečinnost
idleness lenost
idler lenoch
idler povaleč
idler napínací kladka
idlest nejnečinější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy