Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
idling chod na prázdno
idling volnoběh
idly nečinně
idly naprázdno
Ido zjednodušení Esperanta
idol idol
idol modla
idol modla
idolater zbožňovatel
idolatress zbožňovatelka
idolatrous zbožňovatelský
idolatrous modlářský
idolatry zbožňování
idolatry modlářství
idolisation zbožňování
idolisation modlářství
idolise zbožňovat
idolise učinit někoho idolem
idolised zbožňovaný
idolization idolizace
idolization zbožňování
idolization modlářství
idolize zbožňovat
idolized zbožňovaný
IDTS I Don t Think So
IDTT I ll Drink To That!
idyl idyla
idylic idylický
idyll idyla
idyllic idylický
idyllically idylicky
IE/PAC centrum průmyslových a environmentálních akčních programů
IEEA integrované environmentálně ekonomické účetnictví
IEEE Institute for Electrical and Electronics Engineers
IESS Integrated Electromagnetic System Simulator
IETM Interactive Electronic Technical Manual
if zdali
if pokud
if -li
if li
if když
if kdyby
if jestliže
if jestli
if jak
if jestliže
if ... is not není-li
if he/she/it is je-li
if I kdybych
if it will be bude-li
if only kéž
if only kdyby tak
if you like respektive
if you were kdybys
iffy pochybný
iffy ošemetný
IFSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
igloo iglú
igneous vyvřelý
igneous magmatický
ignescent křesací
ignescent zápalný
ignitable vznítitelný
ignitable zápalný
ignitable hořlavý
ignite podpálit
ignite roznítit
ignite vznítit se
ignite zapálit se
ignite vzplanout
ignite vznítit
ignite odpálit
ignite zažehnout
ignite zapálit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy