Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ignited zažehl
ignited zapálil
igniter zažehovač
igniter roznětka
ignition zážeh
ignition vznícení
ignition vzplanutí
ignition zapálení
ignition zažehnutí
ignition zapalování
ignition engine zážehový motor
ignoble plebejsky
ignoble nepoctivý
ignobleness nečestnost
ignobly nepoctivě
ignobly nečestně
ignominious hanebný
ignominious potupný
ignominious ostudný
ignominiously ostudně
ignominiously potupně
ignominy ostuda
ignominy hanba
ignominy potupa
ignoramus hlupák
ignoramus ignorant
ignorance nevědomost
ignorance neinformovanost
ignorance neznalost
ignorant nevzdělaný
ignorant neznalý
ignorant nevychovaný
ignorant neinformovaný
ignore nevědět
ignore neznat
ignore nevšímat si
ignore ignorovat
ignored ignorovaný
ignores ignoruje
ignoring ignorující
iguana leguán
iguanodon iguanodon
IK (I Know) Já Vím
Ike Ike
ikon idol
ikon vizuální reprezentace
ikon druh kostelní malby
ilea kyčelník
ilea ileum
ileitis ileitida
ileitis zánět kyčelníku
ileum ileum
ileus neprůchodnost střev
ileus ileus
ilk téhož druhu
ill špatný
ill nemocen
Ill Ill
Ill Illinois
ill škodlivý
ill nemocný
ill-advised neuvážený
ill-advisedly neuváženě
ill-bred nevychovaný
ill-bred nezpůsobný
ill-disposed špatně naladěný
ill-equipped špatně vybavený
ill-fitting špatně padnoucí
ill-gotten nečestně získaný
ill-gotten neprávem nabytý
ill-mannered nezpůsobný
ill-nature potměšilost
ill-natured potměšilý
ill-naturedly potměšile
ill-naturedness potměšilost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy