Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ill-suited nepatřičný
ill-tempered nevrlý
ill-tempered mrzutý
ill-treat zacházet špatně
ill-treatment špatné zacházení
illation dedukce
illative deduktivní
illegal ilegální
illegal nepovolený
illegal nezákonný
illegal nelegální
illegal gratuity úplatek
illegal landfill divoká skládka
illegality nezákonnost
illegality ilegalita
illegalize postavit mimo zákon
illegally nezákonně
illegally nelegálně
illegibility nečitelnost
illegible nečitelný
illegibly nečitelně
illegitimacy nelegitimnost
illegitimacy nemanželský původ
illegitimate nemanželský
illegitimate nelegitimní
illegitimately nemanželsky
illegitimately nelegitimně
illiberal neliberální
illiberal úzkoprsý
illiberality úzkoprsost
illiberality nesvobodomyslnost
illiberality neliberálnost
illicit zakázaný
illicit nedovolený
illicit nezákonný
illicitly ilegálně
illimitable neomezený
illimitable bezmezný
Illinois stát v USA
illiquid nelikvidní
illiteracy smůla
illiteracy negramotnost
illiterate negramotný
illness onemocnění
illness choroba
illness nemoc
illnesses nemoci
illogical nelogický
illogicality nelogičnost
illogically nelogicky
ills nemoci
illume ozářit
illume osvětlit
illuminant osvětlovací
illuminant svítidlo
illuminate iluminovat
illuminate objasnit
illuminate osvítit
illuminate ozářit
illuminate osvětlit
illuminate osvětlovat
illuminated osvětlený
illuminati ilumináti
illuminating osvětlování
illuminating objasňující
illuminating osvětlovací
illumination iluminace
illumination iluminování
illumination osvětlování
illumination osvětlení
illumination osvícení
illuminative svíticí
illuminative ozařovací
illumine osvítit
illusion iluze

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy