Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
antipyretic protihorečný
antipyretic antipyretický
antiquarian starožitník
antiquarian starožitný
antiquarian bookshop antikvariát
antiquarianism archeologie
antiquary sběratel starožitností
antiquary starožitník
antiquate antikvovat
antiquate učinit zastaralým
antiquated zastaralý
antique starodávný
antique antický
antiques starožitnosti
antiquities starožitnosti
antiquity starověk
antiquity antika
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antiresonating protirezonanční
antisaprobity antisaprobita
antisemitic antisemitský
antisemitism antisemitizmus
antisepsis asepse
antiseptic antiseptický
antiseptic agent antiseptikum
antiseptically antisepticky
antiserum antisérum
antislavery protiotrokářský
antisocial protisociální
antisocial nesociální
antisocial protispolečenský
antisocial asociální
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antistatic antistatický
antisubmarine protiponorkový
antisymmetric nesymetrický
antisymmetry nesouměrnost
antitank protitankový
antitheses antitézy
antitheses protiklad
antithesis antitéza
antithesis protiklad
antithetic protichůdný
antithetic antitetický
antithetic protikladný
antithetical protikladný
antithetical protichůdný
antithetical jsoucí v rozporu
antithetically jsoucí v rozporu
antitoxic antitoxický
antitoxin antitoxin
antitoxins antitoxiny
antitrust protitrustový
antitrust protimonopolní
antitrust protikartelový
antitrust antimonopolní
antitrust laws protimonopolní zákony
antitrust policy protitrustová politika
antiviral antivirový
antivivisectionist odpůrce vivisekce
antiwar protiválečný
antler paroh
Antoine Antoine
Antoinette ženské křestní jméno
Anton Anton
Antonin Antonín
Antonio Antonio
Antony Antony
antonym protiklad
antonym antonymum
antral dutinný
antral antrální
antrum dutina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy