Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
illusion klam
illusional iluzivní
illusional iluzionistický
illusionist mág
illusionist iluzionista
illusions iluze
illusive zdánlivý
illusive klamný
illusory matoucí
illusory klamný
illusory iluzorní
illustrate ilustrovat
illustrated ilustrovaný
illustrates ilustruje
illustrating ilustrující
illustration ilustrace
illustrations obrázky
illustrations ilustrace
illustrative názorný
illustrative znázorňující
illustrator ilustrátor
illustrators ilustrátoři
illustrious vynikající
illustrious proslulý
illy špatně
ilmenite ilmenit
ILN It s Looking Nice / It Looks Nice
ILO Mezinárodní organizace práce
ILO International Labor Organization
Ilona ženské křestní jméno
ILS Imaginary Lat Syndrome
ILSHIBAMF I Laughed So Hard I Broke All My Furniture!
ILU I Love yoU
ILY I Love You
ILYVM I Love You Very Much (variable number of Vs)
image obraz
imagery zobrazování
imagery fantazie
imagery představa
images obrazy
imaginable představitelný
imaginary imaginární
imagination představivost
imagination obrazotvornost
imagination imaginace
imagination představa
imagination fantazie
imaginations představivosti
imaginative vynalézavý
imaginative nápaditý
imaginatively vynalézavě
imaginativeness nápaditost
imaginativeness metaforičnost
imagine představovat si
imagine snít
imagine stavit si
imagine představovat
imagine představit si
imagine pomyslit si
imagine pomyslet si
imagined vymyšlený
imagined pomyslný
imagined domnělý
imagines vymýšlí
imagines předpokládá
imagines domnívá
imagines představuje si
imaging zobrazování
imaging zobrazovací
imaging snímání
imagining vymýšlení
imagining domýšlení
imagining představování si
imagism imagismus
IMAO In My Arrogant Opinion

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy