Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
imaum imám
imbalance špatná koordinace
imbalance pasivní bilance
imbalance nevyváženost
imbalance nevyrovnanost
imbalance nerovnováha
imbalance nedostatek rovnováhy
imbalance nepříznivá bilance
imbalanced nevyvážený
imbalanced nevyrovnaný
imbalances nerovnováhy
imbecile imbecilní
imbecile idiot
imbecile debil
imbecile blbec
imbecile imbecil
imbeciles imbecilové
imbecilic imbecilní
imbecility slabomyslnost
imbecility imbecilita
imbed zapustit
imbed vsadit
imbed usadit
imbedded zapuštěný
imbedded vsazený
imbibe nasávat
imbibe absorbovat
imbiber pijan
imbibition vsakování
imbibition nasakování
imbibition imbibice
IMBO In My Biased Opinion
imbrication překrývání
imbroglio nesnáze
imbroglio zapeklitost
imbrue zbortit
imbrue potřísnit
imbue nasytit barvou
imbue zbarvit
imbue zabarvit
imbue prostoupit
imbue naplnit
imbued zbarvil
imbued zabarvil
imbued prostoupil
imbued naplnil
IMCDO In My Conceited Dogmatic Opinion
IMCO In My Considered Opinion
IMDSPO Integrated Maintenance Data SPO
IME In My Experience
IMF - Impossible Mission Forces fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible
IMHO dle mého skromného názoru
imidazole imidazol
IMIS Integrated Maintenance Information System
imitable napodobitelný
imitate napodobovat
imitated imitovaný
imitating napodobování
imitating imitování
imitation umělý
imitation náhražka
imitation napodobování
imitation napodobení
imitation napodobenina
imitation imitování
imitation imitovaný
imitation imitace
imitations imitace
imitative napodobující
imitativeness napodobenost
imitativeness zvukomalebnost
imitator imitátor
imitator napodobitel
immaculate bez chybičky
immaculate neposkvrněný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy