Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
immingle promíchat
immiscible nesmísitelný
Immiserate zbídačování
Immiserating zbídačení
immix vmísit
immix přimísit
immobile nepohyblivý
immobilisation imobilizace
immobilisation vinkulace
immobilise imobilizovat
immobilise znehybnit
immobilised imobilizován
immobilised znehybněn
immobiliser imobilizér
immobilising imobilizující
immobilising znehybňující
immobility imobilita
immobility nehybnost
immobility nepohyblivost
immobilization imobilizace
immobilization znehybnění
immobilize imobilizovat
immobilize znehybnit
immobilized znehybněn
immobilized imobilizován
immoderate přehnaný
immoderate nepřiměřený
immoderate nadměrný
immoderately přehnaně
immoderately nadměrně
immoderateness přemrštěnost
immoderateness přehnanost
immoderateness nadměrnost
immoderation neumírněnost
immodest neslušný
immodest neskromný
immodesty neslušnost
immodesty nemravnost
immodesty necudnost
immolate obětovat např. zvíře
immolation rituální oběť
IMMOR I Make My Own Rules
immoral nemorální
immorality nesmrtelnost
immorality nemravnost
immorality nemorálnost
immorally nemorálně
immortal nesmrtelný
immortalised zvěčněný
immortality nesmrtelnost
immortalize zvěčnit
immortalized zvěčněný
immortally věčně
immortally nesmrtelně
immovability nehybnost
immovability neschopnost být přemístěn
immovable nemovitý
immovable nehybný
immovableness nepohyblivost
immovableness nehybnost
immovables nemovitosti
immoveable nehybný
IMMSMC If My Memory Serves Me Correctly
immune imunní
immune system imunitní systém
immunisation imunizování
immunisation imunizace
immunise imunizovat
immunised imunizovaný
immunities odolnosti
immunities imunity
immunity odolnost
immunity imunita
immunization imunizace
immunize imunizovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy