Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
impassable neschůdný
impasse neschůdná cesta
impasse slepá ulička
impasse bezvýchodná situace
impassibility nezranitelnost
impassibility neprůchodnost
impassibility necitelnost
impassibility impasibilita
impassibility bezcitnost
impassible nezranitelný
impassible necitelný
impassion roznítit
impassion rozhorlit
impassion citově rozrušit
impassioned vzrušený
impassioned vášnivý
impassive apatický
impassive klidný
impassive lhostejný
impassive netečný
impassively lhostejně
impassively netečně
impassively apaticky
impassively klidně
impassiveness lhostejnost
impassiveness apatie
impassiveness netečnost
impassivity lhostejnost
impassivity netečnost
impasto pastózní malba
impatience netrpělivost
impatient netrpělivý
impatiently netrpělivě
impeach obvinit
impeachable žalovatelný
impeachable obvinitelný
impeacher žalobce
impeachment obžaloba
impeachment obvinění
impeccability dokonalost
impeccability bezvadnost
impeccability bezúhonnost
impeccable nevinný
impeccable dokonalý
impeccable bezvadný
impeccably bezvadně
impecunious chudý
impecuniousness nezámožnost
impedance impedance
impede zabraňovat
impede zdržovat
impede stěžovat
impede překážet
impede blokovat
impede bránit
impeded zdržoval
impeded překážel
impeded bránil
impediment překážka
impedimenta překážky
impedimenta zavazadla s výzbrojí
impediments překážky
impel hnát
impel donutit
impel dohnat
impeller rotor
impend hrozit
impendent blížící se
impendent na spadnutí
impending nastávající
impending hrozící
impending překážející
impending brzdící
impenetrability nepropustnost
impenetrable neproniknutelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy