Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
impertinently drze
imperturbability chladnokrevnost
imperturbable chladnokrevný
imperturbableness chladnokrevnost
imperturbably chladnokrevně
impervious neprostupný
impervious odolný
impervious nepropustný
impervious nepropouštějící
impervious nepromokavý
impervious neprodyšný
impervious izolační
imperviousness nepropustnost
impetigo lišej
impetigo impetigo
impetuosity zbrklost
impetuous prudký
impetuous neuvážený
impetuous impulzivní
impetuously prudce
impetuously impulzivně
impetuousness prudkost
impetuousness zbrklost
impetuousness neuváženost
impetuousness impulzivnost
impetus setrvačnost
impetus popud
impetus hnací síla
impetus impuls
impiety bezbožnost
impinge zasahovat
impinge přesahovat
impinge narážet
impinge on narazit na
impingement srážka
impingement silně ovlivňující
impingement zasahování do něčeho
impinging zasahování
impious hříšný
impious bezbožný
impish uličnický
impishly uličnicky
impishness uličnictví
implacability nesmiřitelnost
implacable nesmiřitelný
implacably nesmiřitelně
implant implantovat
implant implantát
implant vpravit
implant zasadit
implant vštípit
implantation implantace
implanted implantovaný
implants zasazuje
implants implantuje
implausibility nepravděpodobnost
implausible nepravděpodobný
implausibly nepravděpodobně
implement uskutečnit
implement provést
implement provést
implement realizovat
implement zavést
implement implementovat
implementable implementovatelný
implementation zavedení
implementation uskutečnění
implementation realizační
implementation realizace
implementation provedení
implementation provedení
implementation implementace
implementation lag implementační zpoždění
implementations implementace
implemented implementovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy