Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
antrum antrum
ants mravenci
ants in one s pants neposednost
ants in one s pants přilišná aktivita
ants in one s pants hyperaktivita
antsy neposedný
Antwerp Antverpy
anuresis anuréza
anuric anurický
anus řitní otvor
anvil kovadlina
anxieties znepokojení
anxiety strach
anxiety znepokojení
anxiety starost
anxiety neklid
anxiety nedočkavost
anxiety úzkost
anxiolytic anxiolytikum
anxious plný obav
anxious plný úzkosti
anxious starostlivý
anxious znepokojený
anxious zneklidněný
anxious nedočkavý
anxious dychtivý
anxious úzkostlivý
anxious nervózní
anxiously úzkostně
anxiously úzkostlivě
anxiousness úzkostlivost
any nějaká
any libovolný
any některý
any nějakou
any kterýkoliv
any jakýkoliv
any jakýkoli
any každý
any kterýkoli
any nějaký
any kind of jakýkoli
any old thing jakékoli slovo
any one kdokoliv
any time kdykoliv
any time kdykoli
any word jakákoli odpověď
anybody někdo
anybody každý
anybody kdokoliv
anybody kdokoli
anyhow nějak
anyhow jakkoliv
anyhow všelijak
anyhow nepořádně
anyhow nedbale
anyhow jakkoli
anyhow v každém případě
anymore kdykoliv příště
anymore už ne
anyone někdo
anyone kdokoliv
anyone kdokoli
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
anything něco
anything cokoliv
anything cokoli
anything goes nejsou pravidla
anything goes očekávejte cokoli
anytime kdykoliv
anytime kdykoli
anytime soon v dohledné době
anytime soon v blízké budoucnosti
anyway beztak

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy