Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
imprecate proklínat
imprecation kletba
imprecise nepřesný
imprecisely nepřesně
impreciseness nepřesnost
imprecision nepřesnost
impregnability nedobytnost
impregnable nedobytný
impregnate oplodnit
impregnate napustit
impregnate impregnovat
impregnated oplodnil
impregnated napuštěný
impregnated napustil
impregnated impregnovaný
impregnated impregnoval
impregnating nasycující
impregnating napouštění
impregnating impregnace
impregnation napuštění
impregnation napouštění
impregnation impregnace
impresario impresário
imprescriptible nezcizitelný
imprescriptible nezadatelný
impress vtlačit
impress zapůsobit
impressed vtlačený
impressed vtisknutý
impressed ohromený
impressed dojatý
impresses dojímá
impressibility vnímavost
impressibility citlivost
impressible vnímavý
impressible citlivý
impressing imponující
impression otisk
impression dojem
impressionability vnímavost
impressionability senzitivnost
impressionability citlivost
impressionable vnímavý
impressionism impresionizmus
impressionism impresionismus
impressionist impresionista
impressionistic neurčitý
impressionistic impresionistický
impressions dojmy
impressive imponující
impressive úchvatný
impressive působivý
impressive impozantní
impressively působivě
impressiveness působivost
impressiveness impozantnost
impressment zabavení
impressment rekvizice
impressment konfiskace
imprimatur požehnání
imprint otisk
imprison uvěznit
imprisoned uvězněný
imprisoning uvěznění
imprisonment uvěznění
improbability nepravděpodobnost
improbable nepravděpodobný
improbably neuvěřitelně
impromptu bez přípravy
impromptu udělat spontánně
impromptu nepřipravený
impromptu improvizovat
impromptu improvizovaný
impromptu improvizace
improper neslušný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy