Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
imputation imputace
impute přisuzovat
impute obviňovat
IMS I Must Say
IMU I Miss yoU
IMVHO In My Very Humble Opinion
in dovnitř
in ve
in v
in uvnitř
in a childlike way dětsky
in a cleft stick ve slepé uličce
in a family way jako doma
in a flash v cuku letu
in a flash bleskurychle
in a flash bleskově
in a friendly way/manner přátelsky
in a jiffy za okamžik
in a jiffy za moment
in a long time v dlouhé době
in a nutshell ve zkratce
in a stew v rozpacích
in a stew v bryndě
in a trice na jeden zátah
in a trice okamžitě
in a way způsobem
in a word slovem
in absentia v nepřítomnosti
in addition navíc
in addition dodatečně
in addition to kromě
in addition to k tomu ještě
in addition to vedle
in advance předem
in all kinds of ways všelijak
in an abrupt manner stroze
in any case každopádně
in any event rozhodně
in any event v každém případě
in bad faith ve zlém úmyslu
in block letters hůlkovým písmem
in brief stručné
in brief ve stručnosti
in brief stručně
in brief krátce
in broad daylight za bílého dne
in capital letters hůlkovým písmem
in charge of být odpovědný za
in cold blood chladnokrevně
in color barevně
in comparison with oproti
in conjunction with ve spojení s
in conjunction with spolu s
in contrast na rozdíl
in contrast to na rozdíl od
in detail detailně
in detail podrobně
in error omylem
in exchange for za
in fact ve skutečnosti
in fact vlastně
in foal březí
in French francouzsky
in front of před
in front of me přede mnou
in general všeobecně
in general obvykle
in good faith čestně
in good faith v dobré víře
in good faith poctivě
in high glee v dobré náladě
in hock v dluzích
in keeping with v souladu s
in love zamilovaný
in mind na mysli

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy