Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inadmissible nepřípustný
inadmissible nedovolený
inadvertence nedbalost
inadvertence nepozornost
inadvertency nepozornost
inadvertent bezděčný
inadvertent nepozorný
inadvertent nedbalý
inadvertent neúmyslný
inadvertent neuvážený
inadvertently neúmyslně
inadvertently nechtěně
inadvertently bezděky
inadvisability nevhodnost
inadvisable nevhodný
inadvisable nerozumný
inadvisably nerozumně
inadvisedly nevhodně
inadvisedly nerozumně
inaesthetic neestetický
inalienability nezcizitelnost
inalienability rule pravidlo nezcizitelnosti
inalienable nezcizitelný
inalterable nezměnitelný
inalterable neměnný
inamorata milenka
inane nesmyslný
inane pošetilý
inane hloupý
inanely pošetile
inanely nejapně
inanimate neživý
inanimate neživotní
inanimateness neživotnost
inanimateness neživost
inanimateness mrtvost
inanity pošetilost
inapplicability nepoužitelnost
inapplicable nepoužitelný
inapposite nepřípadný
inapposite nevhodný
inappreciable zanedbatelný
inappreciable nepostřehnutelný
inapproachable nepřístupný
inappropriate nevhodný
inappropriate nemístný
inappropriate nepatřičný
inappropriately nevhodně
inappropriately nepatřičně
inappropriateness nepatřičnost
inappropriateness nemístnost
inapt nevhodný
inapt neobratný
inapt neschopný
inaptitude nevhodnost
inaptitude neschopnost
inaptly nevhodně
inaptness neschopnost
inaptness neobratnost
inarticulacy malá výřečnost
inarticulacy nesrozumitelnost
inarticulate nezřetelný
inarticulate nesrozumitelný
inarticulateness nesrozumitelnost
inartistic neumělý
inartistic neumělecký
inasmuch že
inasmuch pokud
inasmuch jelikož
inasmuch as vzhledem k tomu
inasmuch as poněvadž
inaspicious nešťastný
inaspicious neblahý
inattention nepozornost
inattention nedbalost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy