Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
incarnation inkarnace
incarnations vtělení
incase zapouzdřit
incaution nepozornost
incaution neopatrnost
incaution neobezřetnost
incautious neopatrný
incautiously neopatrně
incautiousness neopatrnost
incautiousness neobezřetnost
incendiarism žhářství
incendiarism paličství
incendiary palič
incendiary žhářský
incendiary žhář
incendiary zápalný
incense rozhněvat
incense rozzlobit
incense popudit
incense rozzuřit
incense kadidlo
incense voňavý dým
incense příjemná vůně
incense navonět kadidlem
incense pálit kadidlo
incense vykuřovat
incense pálit
incensed rozzuřil
incensed rozzlobil
incensed rozhněval
incensed popudil
incentive motivační opatření
incentive pobídka
incentive pobídkový
incentive podnět
incentive stimul
incentive podnětný
incentive dráždivý
incentive popud
incentive to work pobídka k práci
incentive-compatible regulation podnětově kompatibilní opatření
incentives pobídky
incentives for conservation of electrical power podněty k šetření elektrické energie
inception založení
inception počátek
incertitude nejistota
incessant ustavičný
incessant nepřetžitý
incessant neustálý
incessantly neustále
incest incest
incestuous incestní
inch palec
inches palce
inching pomalý posuv
inching pomalé posouvání
inchoate počáteční
inchoate nevyvinutý
inchoative počáteční
inchoative formativní
inchworm píďalka
incidence výskyt
incidence dopad
incidence incidence
incidence rate relativní incidence
incident událost
incident nehoda
incident příhoda
incident incident
incidental nahodilý
incidental náhodný
incidental takes náhodné úlovky
incidentally náhodou
incidentally náhodně
incidents nehody

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy