Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inclusiveness kompletnost
incognito inkognito
incognizable nepoznatelný
incoherence nesouvislost
incoherence nesoudržnost
incoherency nesouvislost
incoherent nesouvislý
incoherent nesoudržný
incoherent nekoherentní
incoherently nesouvisle
incombustible nehořlavý
income výdělek
income příjmový
income příjem
income důchod
income effect důchodový efekt
income effect vliv příjmu
income effect účinek příjmu
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
income statement výsledovka
income tax daň z příjmu
incomers přistěhovalci
incomers imigranté
incomes výdělky
incomes příjmy
incoming vstupující
incoming vstupní
incoming docházející
incoming příchozí
incoming přicházející
incoming nastávající
incoming budoucí
incommensurability nesoudělnost
incommensurable nesouměřitelný
incommensurable nesoudělný
incommensurate nepřiměřený
incommensurate neadekvátní
incommode obtěžovat
incommode působit nesnáze
incommodious obtížný
incommodious nepohodlný
incommunicable nevýslovný
incommunicable nepopsatelný
incommunicado izolovaný
incommunicative mlčenlivý
incommunicative nesdílný
incomparable nesrovnatelný
incomparable neporovnatelný
incomparably nesrovnatelně
incompatibilities nekompatibility
incompatibility nekompatibilita
incompatible neslučitelný
incompatible nekompatibilní
incompatible nevyhovující
incompatible disharmonický
incompatible nevhodný
incompatibly nekompatibility
incompetence neschopnost
incompetence nekompetentnost
incompetence nekompetence
incompetency nekompetentnost
incompetency nekompetence
incompetency přehmaty
incompetent neodborný
incompetent neschopný
incompetent nekompetentní
incompetently nezpůsobile
incompetently nekompetentně
incomplete nedokončený
incomplete neúplný
incomplete nekompletní
incomplete kusý
incompletely neúplně
incompletely nedokončeně
incompletely mixed system systém s neideálním promícháváním (hydrosystém)

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy