Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
anyway rozhodně
anyway jakýmkoli způsobem
anyway jakkoliv
anyway jakkoli
anyway vždyť
anyway v každém případě
anyway stejně
anyway přece jen
anyway přece
anywhere někde
anywhere někam
anywhere kamkoliv
anywhere kamkoli
anywhere kdekoliv
anywhere kdekoli
anywise jakkoliv
anywise nějak
aorist aorist
aorta tepna srdečnice
aortae aorta
aortal aortální
aortic tepenný
aortic aortální
aortitis zánět aorty
aoudad paovce
apace spěšně
Apache Apač
Apaches Apači
apanage apanáž
apart odloučený
apart odloučeně
apart izolovaně
apart stranou
apart od sebe
apart odděleně
apart from nehledě na
apart from mimo
apart from kromě
apartheid asová diskriminace v JAR
apartment pokoj v hotelu
apartment byt
apartment building blok
apartment building obytná budova
apartment building činžovní dům
apartment building činžák
apartment house obytná budova
apartments pokoje
apartments byty
apathetic lhostejný
apathetic apatický
apathetic bez zájmu
apathy netečnost
apathy apatie
apathy lhostejnost
apatite apatit
apatosaurus brontosaurus
APCA asociace pro kontrolu znečištění ovzduší
ape opičit se
ape opice
ape lidoop
apelike opičí
Apennines Apeniny
aperient projímavý
aperient projímadlo
aperient laxativum
aperiodic aperiodický
aperiodic neperiodický
aperiodicity nepravidelnost
aperitif aperitiv
apertitif aperitiv
aperture apertura
aperture průduch
aperture závěrka
aperture štěrbina
aperture otvor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy