Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
increase vzrůstat
increase úrok
increase růst
increase přírůstek
increase navýšení
increase bonus
increased zvýšený
increases zvyšuje
increasing vzrůstající
increasing rostoucí
increasing-cost industry odvětví s rostoucími náklady
increasingly stále víc
increasingly zvýšeně
increasingly narůstajíce
increasingly stále více
incredibility neuvěřitelnost
incredible neuvěřitelný
incredibly skvěle
incredibly neuvěřitelně
incredulity nevíra
incredulity nedůvěřivost
incredulous nedůvěřivý
incredulous skeptický
incredulous nevěřící
incredulously nedůvěřivě
increment příplatek
increment přírůstek
incremental přírůstkový
incremental inkrementální
incrementally přírůstkově
incrementation inkrementace
incremented zvyšovaný
increments zvyšuje
incriminate kompromitovat
incriminate inkriminovat
incriminated obviňoval
incriminated kompromitoval
incriminating usvědčující
incriminating obviňující
incrimination inkriminace
incrust pokrytý
incrustation skořápka
incrustation povlečení
incrustation povlak
incrustation potažení
incrustation kůra
incrustation krusta
incrustation of seeds inkrustace semen
incubate inkubovat
incubated inkuboval
incubation inkubace
incubation period inkubační doba
incubator inkubátor
incubus noční můra
inculcate vštípit
inculcate kázat
inculcate hlásat
inculcation vštěpování
inculpable nevinný
inculpate obžalovat
inculpate obvinit
incumbency závazek
incumbency povinnost
incumbent obročník
incumbent vikář
incumbent úřadující
incumbent spočívající
incumbent povinný
incumbent obyvatel
incumbent nájemník
incumbent ležící
incumbent farář
incumbent držitel moci
incumbent držitel obročí
incumbents držitelé úřadu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy