Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
incur způsobit si
incur přivodit si
incur vydávat se
incur utrpět
incur vystavit se
incurability nevyléčitelnost
incurable zatvrzelý
incurable nevyléčitelný
incurableness nevyléčitelnost
incurably nevyléčitelně
incurious lhostejný
incuriously lhostejně
incurred způsobil
incurred vzniklý
incurred přivodil
incurring způsobující
incursion invaze
incursion vpád
incurvate ohnout
incurvate zakřivit
incurvation zakřivení
incurvation ohnutí
Ind Indiana
indaba vyjednávání
indaba porada
indebted zadlužen
indebted zadlužený
indebtedness zadluženost
indebtedness to sb zavázanost
indebtedness to sb vděčnost komu
indecency neslušnost
indecent sprostý
indecent nezdvořilý
indecent nevychovaný
indecent nemravný
indecent necudný
indecent neslušný
indecently sprostě
indecently nemravně
indecipherable nerozluštitelný
indecision nerozhodnost
indecisive kolísavý
indecisive váhavý
indecisive nerozhodný
indecisively váhavě
indecisively nerozhodně
indecisiveness nerozhodnost
indeclinable nesklonný
indecorous nezpůsobný
indecorous neslušný
indecorous nemístný
indeed doopravdy
indeed to snad ne!
indeed vskutku
indeed skutečně
indeed samozřejmě
indeed rozhodně
indeed ovšem
indeed opravdu
indeed jistě
indeed ba
indefatigable nevyčerpatelný
indefatigable neúnavný
indefeasible nezcizitelný
indefeasible nenapadnutelný
indefeasible nedotknutelný
indefensible neudržitelný
indefensible neomluvitelný
indefensible neobhajitelný
indefinable nepopsatelný
indefinable nedefinovatelný
indefinably nepopsatelně
indefinably nedefinovatelně
indefinite neurčitý
indefinite integral neurčitý integrál

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy