Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
index of saprobity saprobní index (S)
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
index-linked indexově vázaný
indexation indexování
indexation indexace
indexed indexovaný
indexer zručný pracovník
indexes indexy
indexical rejstříkový
indexing indexování
India ženské křestní jméno
India Indie
Indian Ind
Indian indiánský
Indian Indián
Indian indický
Indian Indický oceán
Indiana stát v USA
Indianapolis hl.m. - Indiana v USA
indicant ukazující
indicate ukázat
indicate naznačovat
indicate signalizovat
indicate indikovat
indicate ukazovat
indicate naznačit
indicate označovat
indicate označit
indicated uvedený
indicated označený
indicated indikovaný
indicated resources indikované zdroje
indicates ukazuje
indicates označuje
indicating ukazující
indicating signalizování
indicating indikování
indicating označující
indication indikace
indication substance indikační látka
indication test bore hole indikační vrt
indications náznaky
indicative oznamovací způsob slovesa
indicative oznamovací způsob
indicative svědčící
indicative value (IV) IW indikační hodnota (něm.)
indicative value (IV) IV indikační hodnota (angl.)
indicative value (IV) indikační hodnota (IH)
indicative value (IV) IH indikační hodnota
indicator ukazatel
indicator ukazatel
indicator směrovka
indicator indikátor
indicator of faecal pollution indikátor fekálního znečištění
indicator plant rostlina indikátor
indicators ukazatele
indicators indikátory
indicatory svědčící
indices indexy
indict obvinit
indict obžalovat
indictable žalovatelný
indictable obvinitelný
indictment obžaloba
indifference lhostejnost
indifference curve indiferenční křivka
indifference map indiferenční mapa
indifferent netečný
indifferent lhostejný
indifferent indiferentní
indifferent obstojný
indifferent průměrný
indifferently lhostejně
indigence nouze
indigence chudoba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy