Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
individual osobitý
individual jednotlivec
individual individuální
individual jednotlivý
individualism individualismus
individualist individualista
individualistic individualistický
individuality individualita
individualization individualizace
individualize individualizovat
individually individuálně
individuals jednotlivci
individuals jedinci
individuate dát individualitu
individuation individualizace
indivisibility nedělitelnost
indivisible nedělitelný
indivisible nedílný
indivisibly nedělitelný
Indo-European Indoevropský
Indochina Indočína
Indochinese Indočínský
indocile nevychovatelný
indoctrinate naočkovat
indoctrinated naočkovaný
indoctrination naočkování
indolence lenost
indolence indolence
indolent pohodlný
indolent netečný
indolent lhostejný
indolently lhostejně
indomitable nezkrotný
Indonesia Indonésie
indoor zimní
indoor sálový
indoor pokojový
indoor krytý
indoor halový
indoor domovní
indoor bytový
indoor domácí
indoors uvnitř
Indore město - Indie
indorse indosovat
indorsement indosament
indrawn vtažený
indubitability nepochybnost
indubitable nepochybný
indubitably nepochybně
indubitably neklamně
induce přivodit
induce způsobit
induce indukovat
induce vyvolat
induced vyvolaný
induced indukovaný
induced umělý
inducement stimul
inducement popud
induces vyvolává
inducible schopný vyvolání
inducible schopný navození
inducing vyvolávání
induct zavést
induct uvést do úřadu
inductance induktance
inductee odvedenec
inductee branec
induction indukce
induction odvedení k vojenské službě
induction uvedení
induction úvod
induction zasvěcení
inductive induktivní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy