Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ineffective neschopný
ineffective neúčinný
ineffective neefektivní
ineffectively neúčinně
ineffectiveness neúčinnost
ineffectual neúspěšný
ineffectuality neúspěšnost
ineffectuality bezvýslednost
ineffectually neúspěšně
ineffectualness neúspěšnost
inefficacious nepůsobivý
inefficacy neúčinnost
inefficiencies neúčinnosti
inefficiency neúčinnost
inefficiency neefektivita
inefficient neschopný
inefficient nevýkonný
inefficient neúčinný
inefficient neefektivní
inefficient production neefektivní výroba
inefficiently neefektivně
inegalitarian nerovnostářský
inelastic nepřizpůsobivý
inelastic nepružný
inelastic neelastický
inelastic demand nepružná poptávka
inelasticity strnulost
inelasticity nepřizpůsobilost
inelasticity nepružnost
inelasticity neelastičnost
inelegance neelegance
inelegance neelegantnost
inelegant neelegantní
inelegantly nevkusně
ineligibility neschopnost
ineligibility nezpůsobilost
ineligible nezpůsobilý
ineluctable nevyhnutelný
ineluctably nevyhnutelně
inept nešikovný
inept nemotorný
inept neobratný
ineptitude nešikovnost
ineptitude neobratnost
ineptly neobratně
ineptness neobratnost
inequalities nepoměry
inequality nerovnost
inequation nerovnice
inequitable nespravedlivý
inequity nespravedlnost
ineradicable nezničitelný
ineradicable nezahladitelný
ineradicably nezahladitelně
inerrable neomylný
inerrancy neomylnost
inerrant neomylný
inert nehybný
inert netečný
inert inertní
inert matter inertní materiál
inert waste inertní odpad
inertia ochablost
inertia netečnost
inertia lhostejnost
inertia bezvládnost
inertia nečinnost
inertia setrvačnost
inertial setrvačný
inertial inflation setrvačná inflace
inertness netečnost
inertness inertnost
inescapable nevyhnutelný
inescapably nevyhnutelně
inessential nepodstatný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy