Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
apery napodobování
apes opice
apex nejvyšší bod
apex hrot
apex apex
apex špička
apex vrchol písmena
apex vrchol
apex vrcholový bod
apex angle vrcholový úhel
apex angle šířka svazku
aphasia afázie
aphasia neschopnost mluvit
aphasic afatický
aphicide aficid
aphid mšice
aphorism aforismus
aphorisms aforismy
aphoristic aforistický
aphotic afotický
aphotic zone afotická vrstva
aphrodisiac afrodiziakum
aphrodisiac afrodiziakální
aphyllous bezlistý
aphytic afytický
aphytic zone afytická oblast
Apia hl.m. - Západní Samoa
apian včelí
apiarist včelař
apiary včelín
apical apikální
apical hrotový
apical vrcholový
apices vrcholy
apicultural včelařský
apiculture včelařství
apiece za kus
apish opičácký
apish opičí
apisin včelí jed
aplanatic aplanatický
aplenty spousta
aplomb sebejistota
apnea krátkodobá zástava dechu
apnoea dočasná zástava dýchání
APO army post office
apocalypse apokalypsa
apocalyptic apokalyptický
apocalyptical apokalyptický
apocalyptical strašný
apocopate apokopovat
apocope apokopa
apocope amputace
apocrine apokrinní
apocrypha apokryfy
apocrypha apokryf
apocrypha padělek
apocryphal apokryfní
apocryphal vymyšlený
apocryphal apokryfický
apodal beznohý
apodictic demonstrovatelny
apogee vyvrcholení
apogee vrchol
apogee apogeum
apolitical nepolitický
apolitically nepoliticky
apollo apollón
Apollo příjmení
apologetic omluvný
apologetically omluvně
apologetically kajícně
apologetics apologetika
apologia apologie
apologia formální obrana zastávaného

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy