Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
infantrymen pěšáci
infants nemluvňata
infants kojenci
infarct infarkt
infarction infarkt
infatuate zaslepit
infatuate pobláznit
infatuated zblázněný
infatuation pobláznění
infeasibility neproveditelnost
infeasible neuskutečnitelný
infect nakazit
infect infikovat
infected nakažený
infected infikovaný
infecting infikující
infection nákaza
infection infekce
infection expansion rate dynamika infekce (rostlin)
infection level infekční tlak
infection source zdroj infekce
infections infekce
infections ohyby
infections ohnutí
infectious nakažlivý
infectious disease infekční nemoc
infectious waste infekční odpad
infectiously infekčně
infectiousness nakažlivost
infectiousness infekčnost
infective nakažlivý
infective infekční
infeed přísuv
infeed napájení
infeed carriage přiváděcí upínací vozík (rámové pily)
infelicities nevhodnosti
infelicities nemístnosti
infelicitous nevhodný
infelicitous netaktní
infelicitous neblahý
infelicity nevhodnost
infelicity nemístnost
infer dovozovat
infer vyvozovat
infer odvozovat
infer dedukovat
inference odvození
inference dedukce
inferences důsledky
inferential inferenční
inferential deduktivní
inferior podřadný
inferior méněcenný
inferior good podřadný statek
inferiority podřadnost
inferiority méněcennost
inferiority complex komplex méněcennosti
infernal pekelný
infernally příšerně
infernally pekelně
inferno peklo
inferred usuzoval
inferring usuzující
infertile neplodný
infertility neplodnost
infest zamořit
infestation zamoření
infestation of plant napadení rostliny
infested zamořený
infested postižený
infidel nevěřící
infidel ateista
infidelity nevěra
infidels nevěřící
infield vnitřní pole

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy