Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inflating nafukování
inflation inflace
inflation nafouknutí
inflation nadmutí
inflation nahustění
inflation nadechnutí
inflation rate míra inflace
inflation spiral inflační spirála
inflationary inflační
inflationary gap inflační zpoždění
inflator hustilka
inflect skloňovat
inflect ohýbat se
inflect časovat
inflected skloňovaný
inflection flexe
inflection ohýbání
inflectional ohýbací
inflectional flektivní
inflexibility nepružnost
inflexibility nepoddajnost
inflexibility neohebnost
inflexible nepoddajný
inflexible tvrdošíjný
inflexible neohebný
inflexible nepružný
inflexible neflexibilní
inflexibly nezměnitelně
inflexibly nepružně
inflexion flexe (ohýbání)
inflict způsobit
inflicted způsobený
inflicted uvalený
inflicter osoba uvalující např. podmínku
inflicting způsobující
inflicting uvalující
infliction uvalení
infliction zavinění
inflorescence květenství
inflow příliv
inflow přívod
inflow přítok
inflow module specifický dávkový přítok
inflow of capital příliv kapitálu
inflow rate přítok
inflow regulation well nápustná regulační šachtice
influence ovlivňování
influence účinek
influence ovlivňovat
influence vliv
influenced ovlivňovaný
influenced ovlivněný
influences ovlivňuje
influencing ovlivňující
influencing ovlivňování
influential významný
influential vlivný
influentially vlivně
influenza chřipka
influx influkce
influx ústí
influx vtok
info informace
infold zabalit
infold obejmout
infold balit
inform oznámit
inform donášet
inform denuncovat
inform informovat
inform on donášet
informal všední
informal obyčejný
informal pohodlný
informal každodenní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy