Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
informal neformální
informal sector odvětví věcí každodenní spotřeby
informal sector odvětví věcí běžných potřeb
informality nenucenost
informality neformálnost
informally neformálně
informant denunciant
informant udavač
informant špicl
informant oznamovatel
informant informátor
informants oznamovatelé
informatics informatika
information zpráva
information znalosti
information vědomosti
information informace
information science informatika
informational informační
informative poučný
informative informativní
informatively informativně
informativeness informativnost
informatory informativní
informed informovaný
informer udavač
informing informující
informs informuje
INFOSEC Information Security
infra níže
infra dole
infra-red infračervený
infract porušit
infraction porušení
infrahuman antropoidní
inframarginal externality
infrangible nezlomitelný
infrangible nerozbitelný
infrared infračervený
infrasonic infrazvukový
infrastructural infrastrukturní
infrastructure infrastruktura
infrastructure development as a subsidy. budování infrastruktury jako subvence
infrequency vzácnost
infrequency řídkost výskytu
infrequency neobvyklost
infrequent řídký
infrequently vzácně
infrequently řídce
infringe překročit
infringe porušit
infringe nedodržet
infringed porušil
infringement zasahování
infringement omezení
infringements porušení
infringes porušuje
infringing porušení
infringing nedodržení
infuriate rozzuřit
infuriate naštvat
infuriated rozzuřený
infuriating vzteklý
infuriating vzteku - k vzteku
infuriatingly vztekle
infuriatingly nesnesitelně
infuse naplnit
infuse vlít
infuse vnuknout
infuse nasáknout
infusion nálev
infusion infuze
infusion vlévání
ingathering žeň
ingathering sklizeň

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy