Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ingenious důmyslný
ingenious advertising důvtipná reklama
ingeniously důmyslně
ingeniousness důvtipnost
ingenuity důvtip
ingenuity duchaplnost
ingenuity vynalézavost
ingenuity důmysl
ingenuity chytrost
ingenuous upřímný
ingenuous prostý
ingenuous nevinný
ingenuous naivní
ingenuous bezelstný
ingenuously upřímně
ingenuously bezelstně
ingenuousness bezelstnost
Ingersoll Ingersoll
ingest spolknout potravu
ingestion polknutí
ingestive ingestivní
ingle krb
Inglewood město - Spojené státy americké
inglorious neslavný
inglorious nečestný
inglorious hanebný
ingoing nastupující
ingoing vcházející
ingot ingot
ingrain barvit
ingrained zakořeněný
Ingram Ingram
ingrate nevděčný
ingrate nevděčník
ingratiate získat přízeň
ingratiatingly vtíravě
ingratiation zalichocení
ingratiation lichocení
ingratitude nevděk
ingratitude nevděčnost
ingredient složka
ingredient přísada
ingredient ingredience
ingredients složky
ingredients přísady
ingress vstupování
ingress druh astronomického jevu
ingression vstoupení
ingrowing zarůstající
ingrowing rostoucí dovnitř
ingrown zarostlý
ingrown zaměřený do sebe
ingrown uzavírání se do sebe
ingrown vrostlý
INGSI I m Not Gonna Say It
inguinal tříslový
inhabit obývat
inhabitable neobyvatelný
inhabitancy obydlenost
inhabitant obyvatel
inhabitants obyvatelé
inhabitation obydlenost
inhabited obydlený
inhabits obývá
inhalant inhalační
inhalation vdechování
inhalation inhalace
inhalator inhalátor
inhale vdechnout
inhale vdechovat
inhale inhalovat
inhaled vdechoval
inhaled inhaloval
inhaler inhalátor
inhaling vdechování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy