Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
injections injekce
injector vstřikovač
injuction příkaz
injudicious neuvážený
injudicious nerozvážný
injudicious nerozumný
injudiciously neuváženě
injudiciously nerozvážně
injudiciousness neuváženost
injudiciousness nerozumnost
injunction soudní zákaz
injunction soudní příkaz
injunctions rozkazy
injure ublížit
injure poranit
injure zranit
injured poraněný
injured zraněný
injuries zranění
injurious škodlivý
injuriously škodlivě
injury úraz
injury poranění
injury zranění
injustice nespravedlnost
injustice nespravedlivost
injustice příkoří
injustices bezpráví
ink inkoustový
ink tuš
ink inkoust
Inka system Inka systém
inker potiskovač
inkiness inkoustovitost
inkjet printer inkoustová tiskárna
inkling tušení
inkling náznak
inkling zdání
inks inkousty
inkstand kalamář
inkwell kalamář
inky inkoustový
inky inkoustově černý
inlaid vykládaný např. dřevem
inland vnitrozemí
inland vnitrozemský
inlay ozdobné vykládání
inlay mozaika
inlay vykládat
inlay vložka (plomba skládající se z pevné substance (zlato- porcelán) vložena do zubní dutiny a zacementovaná)
inlay plomba
inlet vtok
inlet přívod
inlet přítok
inline v řadě za sebou
inly vnitřně
inly niterně
Inman Inman
inmate chovanec
inmate pacient
inmate nájemník
inmate vězeň
inmates pacienti
inmates nájemníci
inmates vězni
inmost nejvnitřnější
inn hostinec
innards vnitřnosti
innate vlastní
innate přirozený
innate vrozený
innately od narození
innateness vrozenost
inner nejhlubší
inner skrytý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy